Πληροφορίες

Το GARDENISER PRO είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA2 VET - στρατηγικές συνεργασίες για καινοτομία, που υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία 5 διακρατικών εταίρων από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ας δούμε ποιοι είναι:

REPLAY NETWORK (IT)

Το REPLAY NETWORK είναι μια ένωση εκπαιδευτών, που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο σε όλα σχεδόν τα προγράμματα της ΕΕ που ασχολούνται με τη μη τυπική εκπαίδευση, τη μαθησιακή κινητικότητα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η αποστολή του REPLAY NETWORK είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της υπεύθυνης συμμετοχής, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της ένταξης και των ίσων ευκαιριών, η υποστήριξη της απασχολησιμότητας, της ενεργού γήρανσης, της συνεργασίας και της πολυπολιτισμικότητας, της δημιουργίας γεφυρών και συνθηκών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της «Ευρώπης 2030» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Από το 2012, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ κήπων, ξεκινά η διαδικασία οικοδόμησης εργαλείων για κοινή χρήση, εκμάθηση και εκπαίδευση σε αστικούς κήπους. Μαζί με την ενοποίηση του ρόλου τους στις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις πολιτικές συμμετοχής της πόλης, το REPLAY NETWORK υποστηρίζει επίσης την αναγνώριση και τη διάρθρωση του επαγγελματικού προφίλ του Gardeniser, στην Ιταλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

SOCIAL FARMS & GARDENS (UK)

Το Social Farms & Gardens είναι μια φιλανθρωπική κοινότητα που υποστηρίζει κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καλλιεργούν και να μεγαλώνουν. Αντιπροσωπεύει μια ενωμένη φωνή για οργανισμούς και ομάδες που προσφέρουν δραστηριότητες βάσει της φύσης. Η SF&G αλληλεπιδρά με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και συνεργάζεται με εταίρους στον εθελοντικό, δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας ατόμων, κοινοτήτων και του περιβάλλοντος. Παρέχουν συμβουλές από ειδικούς, υποστήριξη και ένα δωρεάν πρόγραμμα συμμετοχής για την υποστήριξη κοινοτήτων μέσω χιλιάδων οργανώσεων για να αναπτυχθούν με βιώσιμους τρόπους, μετασχηματίζοντας ζωές και συνδέοντας ανθρώπους. Σχεδιάζουν και προσφέρουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το Gardeniser Pro, τα οποία ενδυναμώνουν και επιτρέπουν στις κοινότητες να ευδοκιμούν και να μεγαλώνουν.

PISTES SOLIDAIRES (FR)

Το Pistes-Solidaires είναι μια γαλλική ΜΚΟ που εστιάζει στη μη τυπική εκπαίδευση που αναπτύσσει έργα και τις δράσεις της σύμφωνα με τους 4 πυλώνες εκπαίδευσης της UNESCO και εργάζεται σε προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον και αστικούς / κοινοτικούς κήπους για περισσότερο από μια δεκαετία: EUGO, Gardeniser και Gardeniser Pro. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, καταφέραμε να αναπτύξουμε τις γνώσεις και τις ικανότητές μας σχετικά με τη λειτουργία των αστικών κήπων, την ανάπτυξη εκπαίδευσης για τους διοργανωτές αστικών κήπων (Gardeniser), επιτρέποντάς μας να ενισχύσουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες των κοινοτικών κήπων.

PETRARCA (DE)

Η PETRARCA, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πολιτισμού Τοπίου, είναι μια γερμανική ΜΚΟ που εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών τοπίων. Είναι ένα φόρουμ διαλόγου και έρευνας που βασίζεται στην πεποίθηση ότι το τοπίο μπορεί να αναδυθεί εκ νέου εάν οι άνθρωποι αναγνωρίσουν την εσωτερική τους συμμετοχή και είναι έτοιμοι να αναλάβουν ενεργή ευθύνη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική γεωργία και τη συμβιωτική σχέση της με τις μεθόδους βιολογικής και βιώσιμης χρήσης γης. Παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση σε αγροτικές και αστικές περιοχές με προγράμματα όπως το Gardeniser Pro, συνδέοντας τους ενδιαφερόμενους και συνεργαζόμενοι στενά με τη σχολή βιολογικής γεωργίας στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ, το PETRARCA συμβάλλει σε ένα χωρίς αποκλεισμούς και συνετό μέλλον.

ECTE (GR)

ECTE – Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, με έδρα το Ρέθυμνο στην Ελλάδα, είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικό κέντρο κατάρτισης για ενήλικες στη συνεχή εκπαίδευση, καθώς και συμβουλευτικό κέντρο απασχόλησης. Το τμήμα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Ερευνών, στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης στην κατάρτιση, μέσω του προσδιορισμού καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών εργαλείων. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσει διακρατικές δράσεις και συνεργασίες, διεξάγει έρευνες για να μελετήσει τις διαδικασίες κατάρτισης, τις σχέσεις των τοπικών κοινοτήτων, την ατομική και ομαδική συμπεριφορά και την ψυχική δραστηριότητα τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε ευάλωτες καταστάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση χάρη στη συμμετοχή του σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού. Στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, η ECTE αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό επαγγελματικό προφίλ βασιζόμενο στο Design Thinking για επαγγελματίες με σκοπό την αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης.