Πρακτική Gardeniser

Παρακάτω θα βρείτε όλη την πρακτική Gardeniser που πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Κάντε κλικ σε μια εκδήλωση για να μάθετε περισσότερα και πώς να εμπλακείτε.

Gardeniser pro - online training course (2nd edition)

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
16.00
Τέλος χρόνος
18.00
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser - ORTO VISIONI

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
18.00
Τέλος χρόνος
20.00
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser pro - online training course

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
16.00
Τέλος χρόνος
18.00
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser talk (IT): Beatrice Del Monte

Orti Urbani Tre Fontane
vIa Maroso 50
00142 Roma RM
Ιταλία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser Pro (IT)

Casa del Giardinaggio del Comune di Roma
Via Ardeatina 610
00178 Rome RM
Ιταλία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser Pro (DE)

Gemeinschaftsgarten Annalinde
Zschochersche Str. 12
Leipzig 
Γερμανία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
Μάθετε περισσότερα

Gardeniser Pro Training (UK)

39 Windsor Ave
Deen City Farm and Riding School
London
SW19 2RR
Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία εκπαίδευσης
Μάθετε περισσότερα

Πιστοποίηση Gardeniser

Η άδεια Gardeniser είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο που καταχωρεί και αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ικανοτήτων και ικανοτήτων που απαιτείται από τη νέα επαγγελματική προσωπικότητα του GARDENISER.

Τελευταία εκπαίδευση

Μάθετε για όλη την Εκπαίδευση Κηπουρικών που πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο σε όλη την Ευρώπη. Κάντε κλικ σε μια εκδήλωση για να μάθετε περισσότερα και πώς να συμμετάσχετε και να συμμετάσχετε στα εκπαιδευτικά μας μαθήματα για να γίνετε Gardeniser Pro

Μονάδες ECVET

Το εκπαιδευτικό μάθημα GARDENISER που δημιουργήθηκε στο έργο Gardeniser Pro χωρίζεται σε 3 ενότητες που αντιπροσωπεύουν τις βασικές ικανότητες ενός οργανωτή κήπου. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικές μονάδες και μετράει για ECVET Credits.