Προηγούμενη πρακτική Gardeniser

Gardeniser EDU (Online in English)

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
16h30
Τέλος χρόνος
18h30
Find out more

Gardeniser HUB: Training for Trainers (Austria - English language)

Seminar Zentrum, Maroltingergasse 63
1160 Wien
Αυστρία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
09.30
Τέλος χρόνος
17.00
Find out more

GARDENISER PRO (Online in English)

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
16h30
Τέλος χρόνος
18h30
Find out more

GARDENISER PRO: corso di formazione per Gardeniser (IT)

Rome
Ιταλία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.30
Find out more

GARDENISER PRO: training course for Gardenisers (AT)

Wien
Αυστρία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.00
Find out more

GARDENISER PRO: cours de formation pour Gardenisers (FR)

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.00
Find out more

GARDENISER PRO: training for Gardenisers (UK)

Bristol
Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.30
Find out more

GARDENISER HUB: Corso di formazione per formatori (IT)

Roma
Ιταλία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.00
Find out more

GARDENISER HUB: formation de formateurs (FR)

Assat
Γαλλία

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.00
Find out more

GARDENISER HUB: training of trainer (BE)

Bruxelles
Βέλγιο

Ημερομηνία εκπαίδευσης
-
Ωρα έναρξης
9.00
Τέλος χρόνος
18.00
Find out more