ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ

Συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus - GARDENISER PRO από 2/9/2019 έως 7/9/2019 στο Nottingham

Gardeniser License

Congratulations! You are part of our gardeniser community - see your license result below

Ενότητα 1 Βαθμολογία
100
Ενότητα 2 Βαθμολογία
100
Ενότητα 3 Βαθμολογία
100