ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ

Συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus - GARDENISER PRO από 2/9/2019 έως 7/9/2019 στο Nottingham