ΠΑΝΟΣ
ΖΟΥΡΑΡΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ

Ασχολούμαι με την κοινωνική οικονομία και είμαι μέλος σε αρκετές ομάδες σχετικές με αυτό το αντικείμενο. Έχω εμπειρία σε κήπους, όχι όμως τέτοιου τύπου και θα με ενδιέφερε να αποκτήσω παραπάνω και να εμπλακώ ενεργά σε τέτοια προγράμματα.