ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
PROFILO

Συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus - GARDENISER PRO από 2/9/2019 έως 7/9/2019 στο Nottingham

Brevetto Gardeniser

Modulo 1 Punteggio
100
Modulo 2 Punteggio
100
Modulo 3 Punteggio
100

Bozze di Buone Pratiche

Buone Pratiche