ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
PROFILO

Συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus - GARDENISER PRO από 2/9/2019 έως 7/9/2019 στο Nottingham

Gardeniser License

Congratulazioni! Sei entrato a far parte della nostra Comunità Gardeniser – puoi guardare il risultati del tuo brevetto qui sotto

Modulo 1 Punteggio
100
Modulo 2 Punteggio
100
Modulo 3 Punteggio
100